top of page

Handelsbetingelser:

Betaling kan ske kontant på køreskolen eller via bank overførsel.
 

Dagen efter første teoritime vil der blive fremsendt en faktura, med en betalingsfrist på 7 dage fra fakturadatoen, til den af eleven, oplyste mailadresse.
 

indeholdende lovpakkepris, adm.gebyr og leje af bil til køreprøve.
 

Der er også mulighed for at dele fakturaen i 2, så skal halvdelen af fakturabeløbet betales inden 7 dage fra fakturadatoen og resten når eleven er halvvejs i undervisningsforløbet, ca. 7 uger fra holdstartsdato. Det koster kr. 250,00 at dele betalingen af fakturaen i to omgange.

Alle afbud og sygdom:

Skal afmeldes senest dagen før kl. 12.00. Ved afbud og sygdom eller glemt aftale meldt senere end dagen før kl. 12.00, vil den aftalte tid alligevel blive faktureret. Dette gælder også ved afbud til manøvre- og glatbane. Her er dog en afbudspris på kr. 2.300,00 og evt. et nyt gebyr til politiet, hvis afbuddet gør at en evt. teori eller køreprøve, må aflyses. Mht førstehjælpskurset, er der også en afmeldingsfrist, senest dagen før kl. 12.00, ved for sent afmeldt afbud eller udeblivelse, faktureres kursets pris.
 

Afbud/ændring af bestilt teori eller køreprøve skal ske senest til kontoret, senest 7 dage og inden kl. 11.30, før planlagt, da prøvegebyret ellers går tabt.
 

Alt vedr. kørsel afmeldes pr. tlf. eller sms direkte til elevens kørelærer
 

Banetider, førstehjælp, teori og køreprøver afmeldes direkte til kontoret tlf. 50480281

Ekstra timer:

Lovpakkeprisen indeholder det lovpligtige antal teori og køretimer, manøvrebane og glatbane. Eventuelle ekstratimer er ikke inkluderet. Omfanget af ekstratimer aftales mundtligt imellem eleven og kørelæreren senest i forbindelse med sidste kørsel på vej (generalprøve) og anføres i lektionsplanen under 'repetitionslektioner'. Skulle eleven ikke bestå sin køreprøve er ny køreprøve heller ikke inkluderet i pakken.

Alle ekstra timer afregnes (for hver enkelt køretimer) inden påbegyndt ekstra køretime, enten kontant eller via straks overførsel til reg. 9056 konto 1580049903

Tildeling af kørelærer:

Kystens køreskole forbeholder sig retten til at tildele kørelærer, samt ændre tildelingen undervejs i forløbet om nødvendigt.

Bestilling af prøver:

Hvis en elev gentagende gange ønsker sin allerede aftalte prøve (Teori/Praktisk) lavet om, koster dette kr. 200 pr gang, da der skal bruges tid på at finde ny prøve og ny elev, så prøven ikke går tabt.

Fortrydelsesret / afbrydelse af forløb:

Købet kan frit fortrydes indtil datoen for holdstart.
 

Ved afbrydelse af kørekortforløb, uanset årsag, fratrækkes den 'forbrugte' del af ydelserne og resterende beløb tilbagebetales.
 

Efter start på teoriundervisning:
 

det betalte beløb minus kr. 3.400,00
 

Efter manøvrebane:
 

det betalt beløb minus teoriundervisning og manøvrebanekursus kr. 6.800,00
 

Efter start på kørsel:

Det betalte beløb minus kr. 6.800,00 for teori og manøvrebane kursus, (og evt. glatbanekursus kr. 3.400,00) derudover det antal kørte kørelektioner på vej til den enhver tid gældende køretime sats som findes på vores hjemmeside. Samt et overflytningsgebyr til anden køreskole på kr. 500,00

Hvis du ønsker at fortryde dit køb, skal det være Kystens Køreskole i hænde senest 4 mdr. efter køb. Men er du inaktiv på køreskolen i mere end 4 mdr. og vi ikke høre fra dig i denne periode. Vil ubrugt undervisning være gået tabt.

Vedr. Persondata:

Vi har brug for følgende oplysninger om eleven: Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse og arbejdes / uddannelsessted.

Foretrukken kommunikationskanal er e-mail eller sms.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at gennemføre køreundervisningen, herunder: godkendelse hos borgerservice samt bestilling af prøver mv.

Personoplysningerne registreres hos Kystens køreskole og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Generalprøve / Køreprøve:

Køreskolen opfordrer kraftigt til at generalprøven gennemføres som minimum 8-10 dage før selve køreprøven. Da køreskolen forbeholder sig retten til at aflyse aftalt køreprøve, hvis et tilfredsstillende niveau til en køreprøve, ikke kan opnås rettidigt.   

bottom of page