top of page

Særligt for 17 årige:

17 årige skal have udfyldt en samtykke erklæring.
Denne blanket udleveres til første teoritime og skal underskrives af begge forældre/værger og afleveres til den 2. lektionstime. Sker dette ikke, vil man ikke kunne komme på manøvrebane og dermed påbegynde sin køreuddannelse.  

Online teori koder:

Der vil i starten af teoriundervisningen, blive udleveret et stk. kode pr. elev. med en gyldighed på 4 måneder. Derefter skal eleven selv sørge for at forny licensen.

bottom of page