Særligt for 17 årige:

17 årige skal have udfyldt en samtykke erklæring.
Denne blanket udleveres til første teoritime og skal underskrives af begge forældre/værger og afleveres til den 2. lektionstime. Sker dette ikke, vil man ikke kunne komme på manøvrebane og dermed påbegynde sin køreuddannelse.  

Betaling:

Efter den første teoritime vil der blive fremsendt en faktura til den oplyste mailadresse.Betalingsfristen vil være 7 dage fra fakturadato.

Der vil være mulighed for at dele fakturaen op i to. Den første halvdel skal betales 7 dage fra faktura dato og anden halvdel, når man er halvvejs i forløbet. Der gives besked enten via sms, mail eller personligt, mht hvornår denne betaling skal finde sted, her skal betalingen dog finde sted med det samme.Der vil blive pålagt et administrationsgebyr på kr. 250,00 ved at dele betalingen i to. Desuden vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100,00 kr. ved for sen betaling på hver rykker vi sender ud enten via sms eller mail.

Afbud:

Skal meldes senest 24 timer før den aftalte køretime via sms på tlf. 4062-2828

Ved afbud meldt senere, vil den aftalte tid alligevel blive faktureret.

 

Dette gælder også ved afbud til manøvre- og glatbane. Her er der dog en afbudspris på kr. 1.000,00 og evt. nyt gebyr til politi, hvis afbuddet gør at en evt. bestilt teori eller køreprøve må aflyses.

 

Mht. førstehjælps kurset, skal evt. afbud også meldes senest kl. 12.00 dagen før, ellers vil man blive faktureret for kursets pris kr. 500,00.

 

vedr. afbud/ændring af bestilt teoriprøve og køreprøve, skal dette ske til kontoret på 50480281 senest 6 hverdagee før planlagt prøve.

Teori cd:

Der er mulighed for at låne en cd med teoriprøver. Den koster kr. 200,00 i depositum. Depositumet betales tilbage hvis cd`en afleveres inden køreprøven eller på selve køreprøve dagen. Ellers er depositumet gået tabt.